Witamy na oficjalnej stronie internetowej Fundacji Pomocy Socjalnej „POMOST”.

Celem Fundacji  jest prowadzenie i wspieranie wszelkich działań mających  na celu ochronę socjalną ludzi, jak najlepsze zaspokajanie ich potrzeb bytowych, a także podejmowanie i wspieranie wszelkich działań mających na celu rozwój środowiska miejskiego — miejsce życia człowieka.

Podejmujemy wszelkie działania, jakie są niezbędne do realizacji  naszych celów statutowych, a w szczególności pomagamy rodzinom ubogim, wspieramy turystykę
i wypoczynek, wspieramy też służbę zdrowia i krwiodawstwo.

Organizujemy i wspieramy działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. Przede wszystkim rozwój wszelkich form budownictwa ekologicznego.
Staramy się wspierać również szkoły i edukację.

Fundacja nasza  podejmuje także działania mające na celu rozwój kultury, dlatego też już od roku od 2001 roku jesteśmy animatorami wielu inicjatyw kulturalnych na terenie Miasta Poznania.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi działaniami na stronach niniejszej witryny.

Cele Fundacji

Współpraca

Projekty

Kontakt