Cele Fundacji

Celem Fundacji jest prowadzenie i wspieranie wszelkich działań mających na celu ochronę socjalną ludzi, jak najlepsze zaspokajanie ich potrzeb bytowych, a także podejmowanie i wspieranie wszelkich działań mających na celu rozwój środowiska miejskiego - miejsce życia człowieka.
Fundacja wspiera wydarzenia kulturalne, inicjatywy niekonwencjonalne lub innowacyjne, oraz chętnie uczestniczy we współorganizacji wszelkich aktywności służących osobom wykluczonym, seniorom oraz młodzieży. Naszym celem jest propagowanie szerokiego spojrzenia na świat, zrozumienia oraz edukacji.
Bardzo ważne jest dla nas wspieranie i pomaganie osobom wykluczonym społecznie. Jesteśmy przeciwni wszelkiej stygmatyzacji, zarówno ze względu na status społeczny, pochodzenie, stan zdrowia i podobne. Bliska nam jest idea wielokulturowości, dlatego chętnie angażujemy się w projekty promujące szersze spojrzenie na świat.

 

Fundacja wspiera finansowo rodziny ubogie i wspomaga potrzebujących poprzez:

 • Stałą współpracę i pomoc na rzecz ubogich uczniów ZSZ nr 2 im Janusza Korczaka w Poznaniu,
 • Aktywności wspierające pomoc potrzebującym wraz z Caritas Archidiecezji Poznańskiej 

Fundacja wspiera rozwój turystyki i wypoczynku, rozwój bazy turystycznej. Podejmuje takie działania jak: 

 • Organizowanie oprowadzania z przewodnikiem po Poznaniu 
 • Wycieczki rowerowe dla młodzieży
 • Współpraca z ośrodkami wypoczynkowymi w Skorzęcinie
 • Prowadzenie gier miejskich w Poznaniu

Fundacja aktywnie wspiera promocję zdrowia oraz krwiodawstwo poprzez szereg aktywności:

 • wspieranie działalności na Klubu Honorowych Dawców Krwi przy MPK Poznań Sp. z o.o.,
 • wspieranie działalności Honorowych Dawców Krwi m.in na rzecz zbiórek krwi w akcji "Wampiriada" organizowanej przez NZS i studentów UP w Poznaniu
 • współpracę z Fundacją na rzecz rozwoju nauk medycznych

Fundacja organizuje i wspiera szkoły, edukację. Młodzież jest inwestycją w przyszłość, dlatego edukacja osób młodych jest jednym z celów Fundacji POMOST. W naszej pracy edukacyjnej znalazły się  zajęcia dla dzieci  niepełnosprawnych intelektualnie (podopieczni Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Poznaniu, oraz uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu). Przewodniczka turystyczna po Poznaniu organizowała dla nich Spacery po Poznaniu, podczas których uczniowie i podopieczni WTZ poznają historię Poznania, lokalne tradycje oraz uczą się orientacji w terenie. Jest to bardzo ważna część naszej działalności, potrzebna społecznie. Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie jest niewiele propozycji edukacyjnych i kulturalnych, dlatego każde wydarzenie, które pozwala im znaleźć się w innej, niż ich codzienna, przestrzeń jest bardzo ważne.

Oranizowaliśmy również: 

 • Konkursy i turnieje szachowe dla młodych uczestników z Wielkopolski
 • Grę terenowo-edukacyjną "Wehikuł czasu"
 • Koncerty i spotkania dla uczniów ZS numer 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu
 • Spotkania z byłym więźniem obozu koncentracyjnego Aushwitz-Birkenau
 • prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Domu Tramwajarza,
 • prowadzenie salki komputerowej,
 • organizowanie półkolonii dla dzieci,
 • propagowania sportu wśród dzieci - współpraca na rzecz Klubu TPS Winogrady,
 • prowadzenie Warsztatów „Zostań Wolontariuszem"

 

Z zakresu edukacji i promocji kultury i tradycji poznańskiej zorganizowaliśmy cykl zajęć dla dzieci „Balonikowe środy” – zajęcia odbywały się co tydzień, a uczestnikami były dzieci mieszkające w Centrum Poznania. 

Podejmuje działania mające na celu wspieranie rozwoju kultury.Fundacja POMOST była głównym współorganizatorem „Dni Gruzińskich w Poznaniu”. Oferta skierowana była zarówno do osób dorosłych jak i dzieci. Program obejmował pokazy filmowe, dyskusje z specjalistami, wykłady oraz zajęcia dla dzieci.

Kilkudniowa impreza cieszyła się zainteresowaniem mieszkańców a uczestnicy zgodnie twierdzili że była udanym i ciekawym pomysłem na przybliżenie poznaniakom kultury Gruzji.

 • animacja kina Amarant na ul Słowackiego w Poznaniu, (gdzie kultowym i klimatycznym filmem był „REJS” Stanisława Barei),
 • organizowanie imprez i spotkań dla pracowników i emerytów MPK,
 • spotkania Koła Wędkarskiego,
 • współpraca z zespołem muzycznym "Wrzosy"
 • organizacja koncertów Sun flower Orchestra oraz kompozytora Piotra Wizy